Privacyverklaring

 

Maroesjka Roelofs Interim & Coaching (MR I&C), gevestigd aan Schinkelkade 15-C, 1075 VG te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

MR I&C streeft naar een zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing daarover. MR I&C is zich ervan bewust dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. MR I&C heeft haar privacyverklaring alsmede haar privacybeleid in overeenstemming gebracht met deze regels.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Doordat je mijn website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van mijn diensten, worden jouw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Jouw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om:
Contact met je op te nemen en om mijn diensten te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante zaken. Alle informatie die je met mij deelt, wordt zorgvuldig bewaard. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze activiteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Bewaartermijn
MR I&C bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: ik ben wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Na afloop van genoemde termijn worden de gegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
MR I&C verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MR I&C blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
MR I&C gebruikt functionele en analytische cookies. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. MR I&C gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website ben jij al geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MR I&C en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maroesjkaroelofs.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MR I&C wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
MR I&C neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@maroesjkaroelofs.nl.